flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ В.о. голови  Володарського

районного суду

Київської області 

від 29  жовтня   2012 року

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності 

Володарського районного суду Київської області.

 

1.                Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Володарського районного суду Київської області  Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.                Відомості в документах Володарського районного суду Київської області, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників Володарського районного суду Київської області  до державної таємниці.

4.                Відомості в номенклатурі посад працівників Володарського районного суду Київської області, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.                Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6.                Відомості про організацію режимно-секретної роботи у Володарському районному суді Київської області, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.                Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8.                Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

9.                Відомості у постановах голови Володарського районного суду Київської області  про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.           Відомості, що можуть міститися в документах Володарського районного суду Київської області:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності Володарського районного суду Київської області (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи Володарського районного суду Київської області (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності Володарського районного суду Київської області (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності Володарського районного суду Київської області , які містять матеріали службових розслідувань.

11.           Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату Володарського районного суду Київської області  та трудових книжок і вкладишів до них.

12.           Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів Володарського районного суду Київської області .

13.           Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу Володарського районного суду Київської області .

14.           Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови Володарського районного суду Київської області .